KVKK

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme


Leon Media B.V. olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu No. 6698 ("Kanun") gereğince kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Sizleri, kişisel verilerinizin toplanma, işlenme ve aktarılma amacımızı ve yöntemlerimizi, ayrıca Kanun'dan doğan haklarınızı konusunda bilgilendirmek isteriz.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Leon Media B.V. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, yasal düzenlemelerden kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde kişisel verilerinizi sözlü, yazılı veya elektronik yöntemlerle topluyoruz. Web siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve benzeri kanallar aracılığıyla markalarımızın hizmetlerinden yararlanmanıza olanak sağlamak, onayınızla kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kaydetmek, sizin için daha iyi hizmet standartları oluşturmak, Leon Media B.V.'nin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak gibi amaçlarla kişisel verilerinizi topluyoruz.


Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Veri sorumlusu olarak Leon Media B.V. olarak çağrı merkezleri, yazılı iletişim kanalları, sosyal medya sayfaları, mobil iletişim kanalları, mağaza iletişim kanalları veya diğer kanal türleri aracılığıyla, müşterilerimize markalarımızın hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, onayınızla kampanyalarımızı size bildirmek, öneri ve şikayetlerinizi kaydetmek, sizin için daha iyi hizmet standartları oluşturmak, Leon Media B.V.'nin ticari ve iş stratejilerini belirlemek ve uygulamak gibi amaçlar doğrultusunda kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi tamamen veya kısmen alabilir, kaydedebilir, depolayabilir, muhafaza edebilir, değiştirebilir, güncelleyebilir, düzenli olarak denetleyebilir, yeniden düzenleyebilir, sınıflandırabilir ve işleyebiliriz. Bu verileri, Leon Media B.V.'nin ticari ve iş stratejileri gereksinimleri çerçevesinde ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak paylaşabiliriz/aktarabiliriz. Bu veriler, Leon Media B.V.'nin işbirliği yaptığı özel/hukuki kişilere veya yasal olarak çalışmak zorunda olduğu gerçek/hukuki kişilere, Türkiye içinde veya dışında bulunan 3. kişilere ve/veya yasal veya hizmet gereksinimlerine uygun olarak paylaşmak zorunda olduğu kamu kurumlarına ve kuruluşlarına iletebilir/paylaşabiliriz.


Kişisel Verilerin Aktarımı

Leon Media B.V., Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde yeterli önlemleri aldığı sürece; Türkiye içinde veya dışında, gerektiğinde yurtdışında alınmış güvenlik önlemleriyle, Şirket faaliyetlerini yürütmek, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasında iş ilişkisini kurmak ve/veya bu amaçla görüşmeler yapmak, hizmetler, fırsatlar ve imkanlar sunmak ve hizmet kalitesini artırmak gibi amaçlarla; grup şirketlerimizle, iş ortaklarımızla, faaliyetlerimizin bir gereği olarak anlaşmalar yaptığımız müşterilerimizle, tedarikçilerimizle, denetim şirketleriyle veya yasal bir yükümlülüğe tabi olan kamu kurumları veya kuruluşlarıyla, diğerlerine sınırlı olarak kişisel verilerinizi paylaşabilir.


Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sıralanan Hakları

Leon Media B.V., ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine yanıt verecektir:


a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini ve hangi kişisel verilerinin işlendiğini öğrenmek,


b) İşleme faaliyetinin amaçlarını öğrenmek,


c) Kişisel verilerinin Türkiye içinde veya dışında hangi 3. kişilere aktarıldığını öğrenmek,


d) Eksik veya yanlışsa kişisel verilerinin düzeltilmesini talep etmek,


e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek,


f) Kişisel verileri düzeltilirse, silinirse veya yok edilirse, bu işlemlerin 3. kişilere bildirilmesini talep etmek,


g) İşlenen verilerin sadece otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilerek kişi aleyhine bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etmek,


h) Kişisel verilerinin bir kopyasını edinmek.


Görüş ve sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Şirket Adı: Leon Media B.V.


Telefon: +49 (0) 2871 - 29 09 1119


MERSİS No: 0608-1162-9670-0001


Vergi Dairesi: 23 Tem. Vergi Dairesi


Vergi Kimlik Numarası: 608 116 2967


Adres: Roelvinkstraat 1 7101 GN Winterswijk Nederland


E-posta: info@leon-media.com


Gizlilik ve Güvenlik


Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla, Leon Media B.V. Online Mağazası sizden belirli kişisel bilgiler (ad, yaş, ilgi alanları, e-posta vb.) isteyebilir. Leon Media B.V. Online Mağazası sunucularında toplanan bilgiler sadece Leon Media B.V. Online Mağazası içinde periyodik kampanya çalışmaları, müşteri profilleri için özel promosyonlar tasarlamak ve gereksiz e-postalar göndermeyi engellemek için müşteri "sınıflandırma" çalışmaları gibi amaçlarla kullanılır. Leon Media B.V. Online Mağazası, üyelik formları aracılığıyla toplanan bilgileri üyelerin bilgisi veya talimatı olmadan ticari amaçlarla veya faaliyetleriyle ilgisi olmayan herhangi bir nedenle paylaşmaz, ticaretini yapmaz veya kullanmaz.